Ginekologija

 • Redoviti ginekološki pregledi(bimanualni pregled, pregled u spekulima, ultrazvuk, papa test)
 • Papa test- prevencija karcinoma vrata maternice
 • LBC ( Thin Prep, HPV RNA, HPV DNA test, biomarkeri p 16/Ki 67)
 • Cervikalni brisevi, kolposkopija
 • Ultrasonografija, color doppler
 • Prekoncepcijsko savjetovanje, priprema za trudnoću
 • Kontracepcija-različite metode i pristupi u skladu sa zdravstvenim stanjem i potrebama pacijentica
 • Miomi, polipi, ciste, endometrioza, hormonski status, sindrom policističnih jajnika
 • Abnormalna menstrualna krvarenja, dijagnostika i liječenje
 • Problemi sa mokrenjem, stres inkontinencija, dijagnostika i liječenje
 • Minimalno invazivni kiruški zahvati biopsija, ablacija polipa vrata maternice, marsupijalizacija, uklanjanje kondiloma, uklanjanje abnormalnih promjena vrata maternice i vagine, (LETZ, LOOP)

Planiranje i kontrola trudnoće

 • Priprema za trudnoću, potrebne analize, dijagnostika trudnoće, redovite kontrole, konzultacije
 • Ultrazvuk u trudnoći: rana dijagnostika trudnoće( normalne i patološke trudnoće, missed ab, blighted ovum, molarna trudnoća, vanmaterična trudnoća)
 • Fetalni screening, anatomsko-morfološki(anomaly-scan), cervikometrija, 4D ultrazvuk, color doppler
 • Neinvezivni prenatalni testovi: Panorama, Nifty
 • Kardiotokografija(CTG)
 • Pregled nakon poroda
 • Obrada, dijagnostika i savjetovanje kod infertiliteta(neplodnosti)

Adolescentna ginekologija

 • Prvi ginekološki pregled: edukacija mladih, konzultacije
 • Pomoć kod menstrualnih problema; iregularna krvarenja, PMS
 • Bolni neredoviti ciklusi, dijagnostika i liječenje
 • PCO sindrom: policistični jajnici, dijagnostika, liječenje
 • Spolno prenosive bolesti, savjetovanje i liječenje,
 • Edukacija o HPV-u
 • Adekvatna kontracepcija mladih

Perimenopauza i postmenopauza

 • Dijagnostika i liječenje menopauzalnih tegoba
 • HNL(hormonsko nadomjesno liječenje)
 • Fitoterapija
 • Terapija iregularnih i produženih krvarenja u perimenopauzi
 • Dijagnostika i liječenje problema s mokrenjem, stres inkontinencija
 • Savjetovanje i konzultacije